Säästä kotia
korjaamalla!

 

 

Energiakorjaus

Oulun rakennusvalvonnan energiakorjaussivuston tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvälle puolueetonta tietoa korjauksen suunnittelusta, etenemisestä, yksittäisistä korjaustoimenpiteistä ja etenkin siitä kuinka tehdä näitä korjaustoimenpiteitä energiatehokkuus huomioiden.

Siirtyessäsi jollekin korttiaiheiden sivuista, oikeanpuoleisesta valikosta löytyy linkkejä rakentamissäädöksiin, ohjeistukseen tämän sivuston ulkopuolella, rakennusalan tuotevalmistajia ja muuta tietoa korjausrakentamisesta.

Tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvälle tietoa samanaikaisesti tehtävää energiakorjausta varten. Kohderyhminä ovat pientalojen ja kerrostalohuoneistojen omistajat, asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet, isännöitsijät sekä rakennusalan ammattilaiset. Tietokortit toimivat apuvälineinä antaen monitasoisesti tietoa, miten energiakorjaus olisi perusteltua toteuttaa muiden korjausten yhteydessä.

Kehitystyön rahoittajana toimivat Oulun kaupunki ja ympäristöministeriö. Toteuttaja on Oulun kaupungin rakennusvalvonta. Kehityshanke kohdistetaan aluksi pientaloihin ja asuinkerrostaloihin ja myöhemmin muihin asuin-, toimisto- ja tuotantorakennuksiin.

Tavoitteena on tuottaa selkeitä ja yksinkertaisia sekä selvän toimintamallin tarjoavia ohjeita. Ohjeissa pääpaino on energiakorjauksessa. Täydellistä keinovalikoimaa ei tavoitella, vaan pyritään löytämään vaikuttavimmat asiat.